Pomoc rehabilitacyjna – ważne informacje

NDT-Bobath – pomoc dla niemowlaków

Metod fizjoterapii istnieje sporo, a jedną z najbardziej popularnych jest NDT-Bobath. Pomaga ona we wszechstronnym rozwijaniu się dzieci, u których pojawiają się problemy z napięciem mięśniowym, asymetrią ułożenia, oraz tych, które narodziły się za wcześnie i potrzebują specjalnej mobilizacji aby dogonić innych noworodków w tym samym okresie. Podsumowując w dużym skrócie jest to sposób usprawniania pacjentów po przebytym udarze mózgu, oraz pozostałych zaburzeń czaskowo mózgowych. Praca z specjalistą (np. z rehabilitacja dzieci targówek) a także wykonywanie otrzymanych specjalistycznych zaleceń odnośnie opiekowanie się dzieckiem, wspomaga rozwój a także dogonieniu rówieśników. Terapię tę z powodzeniem wykorzystuje się już od blisko 80-ciu lat. Została stworzona opierając się o analizę zachowań oraz terapii dzieci z porażeniami mózgowymi. Techniki poruszania się tych dzieci są inne od tych poprawnie funkcjonujących, gdyż osoba nieprawidłowo odczuwa własne ciało a także źle wykonuje przez to ruchy. Dlatego także ćwiczenia oraz ciągłe, codzienne pozbywanie się złych schematów poruszania się pomaga w powróceniu do odpowiedniego funkcjonowania.

Inne metody terapii dla osób np. po urazach

Bardzo popularną terapią jest technika manualna obejmująca niepermanente uszkodzenia działania rozmaitych struktur architektury ruchu fokusując się w szczególności na kręgosłupie. Będzie ona najczęściej stosowana w sytuacji nieprawidłowości spowodowanych przeciążeniami, urazami itd. Wykorzystuje się w niej określone techniki manualne dające efekt usunięcia napięć jak również niemocy układu mięśniowo-powięziowego. Na początku poddaje się ocenie nasilenie napięcia mięśni, bólów i arytmiczności a kolejno dobiera najlepszą metodę kuracji (np. energizację mięśni, rozluźnianie, terapię punktów spustowych, rozluźnianie pozycyjne). Inną chętnie wybieraną terapią jest terapia funkcjonalna, która czerpie z pozostałych technik łącząc je a następnie pozwalając wypracować konkretną funkcję bądź także odtworzyć utraconą jak np. wstawanie z siedzenia bez podtrzymywania się rękami. Terapia ta używa plastyczności układu nerwowego, pobudzając go za sprawą multipłaszczyznowej stymulacji. Początkowym etapem jest ustalenie celu jak przykładowo ponowne nauczenie się poruszania bez kul ortopedycznych. Później całkowitą terapię podporządkowuje się ustalonemu celowi. Kiedy się go spełni, można wyznaczyć kolejny i wykorzystać wszelkie dostępne zasoby do jego spełnienia. Jak widać, to zaledwie dwie z ogromu rodzajów terapii, którymi trzeba się zająć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 + 12 =